Kláštorná knižnica v Jasove

Premonštrátsky kláštor – jedna z najvzácnejších barokových architektonických stavieb, nachádzajúca sa v Jasove, v dedine z blízkeho okolia Košíc. A spomienky na magickú atmosféru miesta, ktoré je obkolesené barokovou záhradou so súmernou organizáciou chodníkov a na ktorom je ukrytá vzácna knižnica s viac ako 80 tisíckami kníh medzi múrmi starobylého kláštora.

Previous post Trogir
image/svg+xml

Menu

Your sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.